Svenska Barnboksakademin
Navigering
Nyheter / Startsidan Ledamöter Krönikor 17 Skäl för barnboken Gillar-diplomet Om Svenska Barnboksakademin Information in English
Eldsjäspriset
linje
Eldsjälspriset
genom åren:

2023 Eric Haraldsson och Yulia Vasylenko
2022 Anne-Marie Körling
2021 Pia Carlsson
2020 Arina Stoenescu
2019 Susanna Ekström
2018 Nadja Kandrusevitj-Sjidlovskaja
2017 Ulla Rhedin
2016 Elisabet Reslegård
2015 Ylva Mårtens
2014 Tor Svae
2013 Nina Suatan och Helena Eriksson Berhan
2012 Christina Neu och Mona-Lenah Nordberg
2011 Siv Widerberg
2010 Kalle Güettler
2009 Pich Proeung
2008 Marianne von Baumgarten-Lindberg
2007 Mona Henning
2006 Bertil R Widerberg
2005 Katarina Dorbell
2004 Margareta Dahlström
2003 Barbro Bolonassos
2002 Agneta Ewards
2001 Lerna Kjersén Edman
2000 Ing-Marie Holmfeldt
1999 Mikael Strandberg, Birgitta Fransson och Kjell Hanseklint
1998 Birgitta Alleklev, Ingrid Olsson och Lisbeth LIndvall
1997 Edbo-skolans bibliotek
1996 Skolexemplet Markaryd
1995 Ulla Lundberg
1994 Gun Qvarzell
1993 Kjell Andersson och Rosel Hauptman
1992 Margareta Norlin
1991 Birgitta Kvarnström
1990 Gunilla LundgrenEldsjälspriset 1991

Birgitta Kvarnström

Ledamöterna i Svenska Barnboksakademin har funnit att Birgitta Kvarnström sällsynt väl motsvarar de anspråk som kan ställas på en mottagare av Eldsjälspriset. Birgitta Kvarnström har i över 20 år arbetat som barnbibliotekarie i Stockholm och är ett barn av den skola som hävdar att en bibliotekarie som ska betjäna barn måste, förutom sedvanlig bibliotekarieutbildning, besitta mycket goda kunskaper i barnlitteratur, vara väl insatt i barnkultur i allmänhet och dessutom vara förtrogen med barns villkor i samhället. Alla dessa kriterier uppfyller Birgitta Kvarnström.

Under många år har hon inte bara fullgjort sina arbetsuppgifter vid stadsbiblioteket i Vällingby på ett förtjänstfullt sätt. Hon har också - ofta i motvind och vid sidan av sina egentliga arbetsuppgifter - med kraft, energi och stor idealitet verkat för att såväl barnlitteraturen i sig som kunskap om barnlitteratur ska nå ut till så många som möjligt. Otaliga är de föredrag, bokinformationer och bokprat som hon har genomfört och många är de barn och vuxna som i grupper, men också var och en för sig stimulerats av henne.

 


linje
© Copyright Svenska Barnboksakademin 2023 E-post: info(snabel-a)barnboksakademin.com
Besöksadress: Skärholmens bibliotek, Bredholmsgatan 4, 127 48 Skärholmen
Postadress: Skärholmens bibliotek, Lillholmsgången 2, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-508 305 70 (Skärholmens bibliotek). Pg: 66014-2