Svenska Barnboksakademin
Navigering
Nyheter / Startsidan Ledamöter Krönikor 17 Skäl för barnboken Gillar-diplomet Om Svenska Barnboksakademin Information in English
Eldsjälspriset
linje
Eldsjälspriset
genom åren:

2020 Arina Stoenescu
2019 Susanna Ekström
2018 Nadja Kandrusevitj-Sjidlovskaja
2017 Ulla Rhedin
2016 Elisabet Reslegård
2015 Ylva Mårtens
2014 Tor Svae
2013 Nina Suatan och Helena Eriksson Berhan
2012 Christina Neu och Mona-Lenah Nordberg
2011 Siv Widerberg
2010 Kalle Güettler
2009 Pich Proeung
2008 Marianne von Baumgarten-Lindberg
2007 Mona Henning
2006 Bertil R Widerberg
2005 Katarina Dorbell
2004 Margareta Dahlström
2003 Barbro Bolonassos
2002 Agneta Ewards
2001 Lerna Kjersén Edman
2000 Ing-Marie Holmfeldt
1999 Mikael Strandberg, Birgitta Fransson och Kjell Hanseklint
1998 Birgitta Alleklev, Ingrid Olsson och Lisbeth LIndvall
1997 Edbo-skolans bibliotek
1996 Skolexemplet Markaryd
1995 Ulla Lundberg
1994 Gun Qvarzell
1993 Kjell Andersson och Rosel Hauptman
1992 Margareta Norlin
1991 Birgitta Kvarnström
1990 Gunilla LundgrenEldsjälspriset 1996

Skolexemplet Markaryd

Skolexemplet Markaryd fick Eldsjälspriset 2014
 

Skolexemplet Markaryd tilldelas 1996 års Eldsjälspris för sina banbrytande insatser för barns läsinlärning och språkutveckling. Dessa insatser lyser som fyrbåkar av engagemang, vilja och förtänksamhet i en tid då njugghet och kortsiktigt sparande hotar släcka landets läslampor. Må andra följa ljuset från Markaryd! Må barn ständigt få födas till läsandets glädje! Må Boknallar vimla över Sveriges land!

Här följer Birgit Borgs tal vid prisutdelningen:

"Ärade akademiledamöter, mina damer och herrar! Det är en stor ära och med stolthet, som vi har mottagit detta pris. Inte ens i våra vildaste fantasier kunde vi föreställa oss denna spridning av våra idéer. Efter motgångar och besvikelser i början så känns det extra hedersamt att mottaga denna fina utmärkelse.

Under den period då alla våra språkprojekt växte fram så hade vi förmånen att ha Åke Lingegård som rektor på min skola. Han var en handlingskraftig visionär med många idéer samt förmågan att entusiasmera och uppmuntra sina medarbetare. Vi är honom ett stort tack skyldig. Samtidigt vill jag framhålla alla entusiastiska och kreativa förskollärare och kollager i vår kommun. Vi är många som deltagit i projekten.

Boknallens budskap tänkte vi oss ska sprida sig som ringarna på vattnet och nå ut till alla familjer i kommunen. Budskapet är: Barnen är det bästa vi har. Det är vår uppgift att ge dem en så god start som möjligt. Det bästa vi kan skicka med dem ut i livet är ett ordrikt och nyanserat språk, samt förmågan att läsa snabbt och kunna uttrycka sig ledigt i både tal och skrift - extra viktigt eftersom vi bara är i början av kommunikationssamhället. Det bör vara en demokratisk rättighet för alla föräldrar att få information om vad de kan göra och hur.

De första ringarna startade en pedagogisk debatt som gjorde att det ena språkprojektet efter det andra växte fram och nu har vi språkstimulerande åtgärder som sträcker sig från nyfödda till och med årskurs nio. Att ringarna nått över Markaryds gränser och startat liknande projekt är glädjande och nu har ringarna nått ända till Stockholm och till och med utanför Sveriges gränser.

Föräldrarnas roll är oerhört betydelsefull. De utgör en verklig resurs för sina barn och för skolan. Både mamman och pappan måste känna och inse att den viktigaste uppgiften de har i livet är barnen. Det spelar ingen roll om de arbetar som bankdirektör, företagsledare, journalist eller politiker, det mesta handlar om pengar eller materiella ting och misstag eller framsteg syns för stunden men suddas fort ut.

Jag är stolt över priset men jag är också stolt över att ha världens viktigaste jobb. Det är vi lärare och förskollärare som sysslar med framtiden. Om vi lyckas eller misslyckas sätter det spår i minst hundra år framåt. Vi ska lära, uppmuntra och stödja morgondagens medborgare, ledare, forskare, uppfinnare och politiker.

Om vi lyckas att klara någon från social utslagning eller rädda en enda person från att hamna i fängelse så har vi finansierat vår livslön. Då är språket en mycket viktig faktor. De flesta av internerna på våra fängelser har läs- och skrivsvårigheter. I debatter talas det om att vi har fått en ny underklass "ett språkproletariat" och många tror att vi kommer att få ett 2/3-delssamhälle. Dvs 1/3 av våra elever kan aldrig ta sig in på arbetsmarknaden därför att det krävs lång utbildning till de flesta jobben.

Tyvärr så ser de inte detta i maktens korridorer. Barnen, barnomsorgen och skolan är sparplansobjekt medan datorer och asfalt är framtidsinvesteringar. Har vi fått ett eldsjälspris så önskar jag att det ska yra några gnistor bort till riksdagshuset och bränna till i några hjärnor så att de ser vad vi håller på med i Sverige.

Det sparas på skolor och bibliotek medan vår nationalinkomst flyger bort till förut rika medborgare. Tänk om alla fallskärmar kunde omvandlas till barnböcker och specialinsatser till svaga elever. Min högsta önskan är att någon kan ta till orda så det hörs. Satsa på barnen, de är vår framtid.

Strindberg sa: "De har makten men jag har ordet." Jag ber att få tacka för ordet."

 


linje
© Copyright Svenska Barnboksakademin 2020 E-post: info(snabel-a)barnboksakademin.com
Adress: Skärholmens bibliotek, Bredholmsgatan 4, 127 48 Skärholmen
Tel: 08-508 305 70 (Skärholmens bibliotek) eller 08-508 309 70 (sekretariatet) Pg: 66014-2